July 2018  
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
Tammuz 18
Tzom Tammuz
2
Tammuz 19
3
Tammuz 20
4
Tammuz 21
5
Tammuz 22
6
Tammuz 23
8:06 PM
7
Tammuz 24
Pinchas
9:15 PM
8
Tammuz 25
9
Tammuz 26
10
Tammuz 27
11
Tammuz 28
12
Tammuz 29
13
Av 1
8:03 PM
14
Av 2
Matot-Masei
9:11 PM
15
Av 3
16
Av 4
17
Av 5
18
Av 6
19
Av 7
20
Av 8
7:58 PM
21
Av 9
Erev Tish'a B'Av
Devarim
9:05 PM
22
Av 10
Tish'a B'Av
23
Av 11
24
Av 12
25
Av 13
26
Av 14
27
Av 15
7:51 PM
28
Av 16
Vaetchanan
8:57 PM
29
Av 17
30
Av 18
31
Av 19
1
Av 20
2
Av 21
3
Av 22
4
Av 23
search login